Silk Worms

तुती हे बहुवार्षिक पिक असून तुतीच्या झाडाचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास जास्त पानांचे उत्पादन मिळण्यास मदत होते. Rearing of silkworms on mulberry leaves
Agrowon
agrowon.esakal.com