Mahanand Project: महानंदला घरघर का लागली?

Team Agrowon

महानंद आहे राज्य सहकारी दूध संघ. म्हणजे काय तर सदस्य सहकारी दूध संघांनी महानंदला दूध घालणं अपेक्षित होतं.

Milk Rate | Agrowon

त्यासाठी सुरुवातीला ५ टक्के दूध घालणे बंधनकारक होते. नंतर ३ टक्के आणि शेवटी २ टक्क्यांवर गाडी घसरली.

Milk Rate

पण या सदस्य दूध संघांनी महानंदला दूध न घालता स्वत:चे ब्रॅंड तयार केले. आता हे ब्रॅंड तयार करण्याला काही विरोध नव्हता.

Milk Rate | Agrowon

पण सदस्य सहकारी दूध संघांनी आपल्या जिल्हयाच्या बाहेर दूध विक्री करताना 'महानंद'च्या नावाखाली विक्री करणं अपेक्षित होतं.

Milk Rate | Agrowon

पण त्याला फाटा देत स्वत:चे उखळ पांढरे करून या सदस्यांनी आपलेच ब्रॅंड मोठे केले.

Milk Rate | Agrowon

त्यामुळे झालं काय तर ९ लाख ५० हजार दुधावर प्रक्रिया क्षमता असणाऱ्या महानंदला एक ते दीड लाख दूध मिळू लागलं. वापराविना दूध संघांचे यंत्र गंज धरू लागले. 

Milk Rate | Manik Raswe