Forest Crop Management : कोरडवाहू शेतीच्या बांधावर कोणती झाडे लावाल?

Team Agrowon

कृषी वनशेतीमुळे एकाच जमिनीच्या तुकड्यापासून पीक उत्पादनाबरोबर वृक्षांपासून चारा, लाकूड असा दुहेरी फायदा मिळतो.

Forest Crop Management | Agrowon

हिरवा चारा ः सुबाभूळ, अंजन, शिवण, खैर, आपटा, कांचन, पांगारा, नीम, पळस, शेवरी, हादगा, बाभूळ.

Forest Crop Management | Agrowon

जळणासाठी लाकूड ः निलगिरी, बाभूळ, सुरू, पळस, करंज, हादगा, शेवरी.

Forest Crop Management | Agrowon

फळझाडे ः आंबा, चिंच, बोर, आवळा, जांभूळ, सीताफळ, पेरू.

Forest Crop Management | Agrowon

लाकडासाठी झाडे ः साग, नीम, बाभूळ, सुरू, काशीद, करंज, शिवण.

Forest Crop Management | Agrowon

औद्योगिक उत्पादनाकरिता ः नीम, बाभूळ, तुती, करंज, धावडा, निलगिरी, बांबू, एरंड.

Forest Crop Management | Agrowon

जैविक इंधनाकरिता ः करंज, वन एरंड, महुआ, जोजोबा, सीमारुबा.

Forest Crop Management | Agrowon

Ridge Gourd : शुगर आणि वजनही कमी करण्यासाठी आहे दोडक्याची भाजी मस्त