Sugarcane Drip Irrigation : उसाला ठिबक सिंचनाने पाणी देताना कोणती काळजी घ्याल?

Team Agrowon

उसासाठी शक्यतो १६ मी.मी. व्यासाची इनलाइन ड्रिप वापरणे फायदेशीर असते.

Sugarcane Drip Irrigation | Agrowon

मध्यम खोल जमिनीत दोन ठिबक सिंचन नळ्यातील अंतर कमीत कमी १.५० मीटर (५ फूट) असावे तर जास्त खोलीच्या काळ्या जमिनीत दोन ठिबक सिंचन नळ्यातील अंतर १.८० मीटर (६ फूट) असावे.

Sugarcane Drip Irrigation | Agrowon

दोन ड्रिपरमधील अंतर ४० से. मी. तर ड्रिपरचा प्रवाह दर ताशी १.६ किंवा २ लिटर असावा.

Sugarcane Drip Irrigation | Agrowon

उसासारख्या दीर्घायुषी पिकासाठी जमिनीच्या पृष्ठभागाखालील ठिबक सिंचन (अर्थात सबसरफेस ड्रिप सिस्टिम) अतिशय योग्य आहे

Sugarcane Drip Irrigation | Agrowon

दोन ड्रिपरमधील अंतर ४० से. मी. तर ड्रिपरचा प्रवाह दर ताशी १.६ किंवा २ लिटर असावा.

Sugarcane Drip Irrigation | Agrowon

एका शिफ्टमध्ये जास्त क्षेत्र ओलिताखालील आणण्यासाठी ताशी १ लिटर प्रवाह देणारे ड्रिपर असणारी इनलाइन वापरणे फायदेशीर आहे.

Sugarcane Drip Irrigation | Agrowon

कमी कालावधीमध्ये सिंचन पूर्ण करण्यासाठी जास्त प्रवाह असणारे ड्रिपर वापरण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो. मात्र, हे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून चुकीचे आहे.

Sugarcane Drip Irrigation | Agrowon