Grape Ped Cutting Method : द्राक्षांची ‘पेड कटिंग’ पद्धत म्हणजे काय?

Team Agrowon

व्यापाऱ्यांशी सौदा झाल्यानंतर १ ते २ रुपये कमी; मात्र जागेवर खरेदी व तत्काळ पैसा या पद्धतीने शेतकरी द्राक्षाच्या ‘पेड कटिंग’ला प्राधान्य देत आहेत.

Grape Ped Cutting Method | Agrowon

द्राक्षाच्या पेड कटींग पद्धतीमध्ये शिवारखरेदी पद्धतीने व्यापारी स्वतः द्राक्षाची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी चर्चा करून दर ठरवतात.

Grape Ped Cutting Method | Agrowon

दर ठरवल्यानंतर उपलब्ध मनुष्यबळामार्फत द्राक्ष काढणी होते.

Grape Ped Cutting Method | Agrowon

काढणीपश्चात मालाची हाताळणी व प्रतवारी करून थेट जागेवरच पॅकिंग करून विविध बाजारपेठांमध्ये ही द्राक्षे जातात.

Grape Ped Cutting Method | Agrowon

काढणी झाल्यानंतर बागेत मणी उरत नसल्याने बेदाणा उत्पादकांना द्राक्ष मण्यांच्या उपलब्धतेसाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर काही ठिकाणी जावे लागले. त्यामुळे द्राक्ष मण्याला २० रुपयांवर दर मिळतो.

Grape Ped Cutting Method | Agrowon

द्राक्ष खुडणी दोन ते तीन दिवसांत व्यापाऱ्यांकडून पूर्ण होत असल्यामुळे व्यापाऱ्यांशी सौदा झाल्यानंतर १ ते २ रुपये कमी; मात्र जागेवर खरेदी व तत्काळ पैसा मिळतो.

Grape Ped Cutting Method | Agrowon

Grape Ped Cutting Methodद्राक्षाची उपलब्धता कमी असल्याने अनेक व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्यांकडे चकरा माराव्या लागल्या यंदा मागणी वाढल्याने एप्रिलच्या मध्यातच हंगामाची सांगता होण्याची चिन्हे आहेत.

Grape Ped Cutting Method | Agrowon