Pig Farming : वराहपालन व्यवसाय करायचाय ; मग 'या' गोष्टी लक्षात ठेवाच

Mahesh Gaikwad

पशुपालन

देशात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी पशुपालन व्यवसाय करतात. दुग्ध व्यवसायाच्या दृष्टीने गायी, म्हशी, शेळी , मेंढी या जनांवरांचे संगोपन पशुपालक करतात.

Pig Farming | Agrowon

पशुपालन व्यवसाय

या पारंपरिक पशुपालनाच्या व्यवसायमध्ये आता वारहपालनाचाही समावेश झाला आहे. अनेकजण व्यवसाय म्हणून वराहपालनाकडे वळाल्याचे दिसते.

Pig Farming | Agrowon

वराहपालन

तुम्हालाही वराहपालनाचा व्यवसाय करायचा असेल, तर हा व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या गोष्टींची माहिती असणे आवश्यक आहे.

Pig Farming | Agrowon

शेडसाठी जागा

वराहपालना सुरू करताना डुकरांना ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

Pig Farming | Agrowon

चिखलाची व्यवस्था

डुकरांना ठेवण्यासाठी शेडसह जागेसह त्याठिकाणी डुकारांना शरीर थंड ठेवण्यासाठी चिखल आणि पाण्याची डबक्याची व्यवस्था असावी.

Pig Farming | Agrowon

पुरेसे पाणी

याशिवाय डुकरांना ठेवण्यासाठी केलेले शेड तीन बाजूंनी बंदिस्त असले पाहिजे. तसेच डुकरांसाठी स्वच्छ आणि पुरेशा पाण्याची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे.

Pig Farming | Agrowon

ग्रामीण भाग

वराहपालन ज्या ठिकाणी करत आहात, तेथील परिसर शांत आणि आवाजमुक्त असावा. यासाठी शहराऐवजी ग्रामीण भागातील जागेची निवड करावी.

Pig Farming | Agrowon

आहार

डुकरांना योग्य आहार मिळेल याची काळजी घ्यावी. आहारामध्ये डुकरांना ज्वारी, गव्हाचा कोंडा तसेच पशुखाद्याचा समावेश असावा.

Pig Farming | Agrowon
Pig Farming | Agrowon