Smallest Village : भारतातंल सर्वात लहान गाव ; नावसुध्दा एकच अक्षरी

Mahesh Gaikwad

गाव-खेडे

तुम्हाला जर खरा भारत पाहायाचा असेल तर तो गाव-खेड्यांमध्ये वसलेला आहे, असे आपण म्हणतो.

Smallest Village | Agrowon

भारताची लोकसंख्या

भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या तब्बल ७२ टक्के लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात राहते.

Smallest Village | Agrowon

भारतातील गावे

भारतात ६ लाखांहून अधिक गावं आहेत. पण तुम्हाला भारतातील सर्वात लहान गावाबद्दल माहित आहे का?

Smallest Village | Agrowon

सर्वात छोटे गाव

भारतातले सर्वात छोटे गाव अरूणाचल प्रदेश या राज्यात आहे.

Smallest Village | Agrowon

गावाचे नाव

या गावाचे नाव सुध्दा एकच अक्षरी आहे. हे गाव 'हा' या नावाने ओळखले जाते.

Smallest Village | Agrowon

जनगणना

२०११ च्या जनगणनेनुसार, या गावामध्ये एकूण ५८ कुटूंब राहत असल्याची नोंद आहे.

Smallest Village | Agrowon

गावाची लोकसंख्या

जनगणनेवेळी या गावाची लोकसंख्या २८९ एवढी नोंदवली गेली आहे.

Smallest Village | Agrowon