Jackfruit Processing : काटेरी फणासाची किमया न्यारी, तयार करा पदार्थ भारी

Mahesh Gaikwad

काटेरी फणस

फणस हे फळ बाहेरून दिसायला जरी काटेरी असले तरी त्यातील गरे गोड असतात. पिकलेले आणि न पिकलेल्या फणसापासून वेगवेगळे पदार्थ तयार केले जातात.

Jackfruit Processing | Agrowon

फणसाचे फळ

फणसाचे फळ तसेच त्याच्या बियांमध्ये भरपूर प्रमाणात खनिजे, जीवनसत्त्वे कॅल्शिअम, थायमिन, रिबोफ्लेविन आणि कॅरोटीन असतात. त्यामुळे हे आरोग्यासाठीही फायदेशीर असते.

Jackfruit Processing | Agrowon

फणस प्रक्रिया

फणस आणि त्याच्या बियांवर प्रक्रिया करून अनेक मुल्यवर्धित पदार्थ तयार करता येतात.

Jackfruit Processing | Agrowon

प्रक्रियायुक्त पदार्थ

फणसापासून जेली, जॅम, पोळी, स्क्वॅश, ज्यूस यासारखे मुल्यवर्धित पदार्थ केले जातात.

Jackfruit Processing | Agrowon

फणस जेली

ताज्या पिकलेल्या फणसाच्या गऱ्यांपासून जेली तयार केली जाते.

Jackfruit Processing | Agrowon

फणस जॅम

तसेच गऱ्यातील बिया काढून स्वादिष्ट जॅमही तयार केला जातो. हा जॅम चविला अत्यंत चविष्ट असतो.

Jackfruit Processing | Agrowon

फणसाचा ज्यूस

याशिवाय ताज्या पिकलेल्या फणसाच्या गऱ्यांच्या रसापासून ज्यूस तयार केला जातो.

Jackfruit Processing | Agrowon