Pomegranate: डाळिंब हृदयरोगावर करतं मात?

Team Agrowon

डाळिंबाच्या फळात ‘क’ जीवनसत्त्व असतं. डाळिंबाच्या पानांना ‘दाडिमपत्रे’ असंदेखील म्हणतात.

Pomegranate Benifits | Agrowon

डाळिंब आवडीने खाणाऱ्याची संख्या जास्त आहे. हे फळे भूकवर्धक व पौष्टिक असून, वांती, पित्तप्रकोप, हृदयरोग यात उपयोगी पडतं.

Pomegranate Benifits

डाळिंबाचा ज्यूस, डाळिंबाचा जाम असे अनेक पदार्थ डाळिंबापासून बनवले जातात.

Pomegranate Benifits

याच डाळिंबाच्या झाडाचे देखील अनेक उपयोग आहेत.

Pomegranate Peel Benefits | agrowon

डाळिंबाच्या झाडाचं पानांचा रस रक्तस्तंभक म्हणून वापरतात. डाळींबांच मूळ कृमिनाशक आहे.

Pomegranate Peel Benefits | agrowon

डाळिंबाच्या साल हिरड्या मजबूत करण्यासाठी चांगल उपयोग होतो. डाळिंब मूळव्याधीत उपयुक्त आहे.

Pomegranate Peel Benefits | agrowon