Animal Care : लाळ्या खुरकूत रोगाचा प्रसार कसा थांबवायचा?

Radhika Mhetre

या रोगाचा प्रसार प्रामुख्याने हवेमधून, दूध, शेण, लघवी, वीर्य, पाणी पिण्याच्या जागा, गोठ्यात वापरत असलेली भांडी या मार्फत होतो.

Animal Care | Agrowon

बाधित जनावरांचा संपर्क येऊ शकणाऱ्या जागा म्हणजे जनावरांचे बाजार, यात्रा, पशू प्रदर्शने, साखर कारखान्याचे हंगाम त्याचबरोबर स्थलांतरित पक्षीदेखील या रोगाचा प्रसार करू शकतात.

Animal Care | Agrowon

सुरुवातीला जनावरांच्या तोंडातून लाळ गळते. तोंडामध्ये आणि पायांच्या खुरांमध्ये व्रण पडतात. तोंडामध्ये व्रण झाल्याने जनावरे काही खात नाहीत. जिभेला चट्टे पडतात. 

Animal care | Agrowon

या रोगाचा प्रसार थांबवायचा असेल तर आजारी जनावरांना इतर जनावरांपासून वेगळे ठेवा.  

Animal Care | Agrowon

जखमांवर पशुवैद्यकाच्या सल्ल्याने प्रतिजैविक मलम लावावे. तोंडामधील व्रण पोटॅशियम परमॅंगनेटच्या पाण्याने धुऊन स्वच्छ करावेत. 

Animal Care | Agrowon

हा आजार होऊच नये म्हणून उपचारापेक्षा प्रतिबंध बरा म्हणून लसीकरण हा एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे आपल्या जनावराला लाळ्याखुरकूत रोगाची प्रतिबंधात्मक लस जरुर टोचून घ्या.  

Animal Care | Agrowon

खुरांमध्ये झालेल्या जखमांवर माशा अंडी घालतात, त्यामुळे जखमा जास्त चिघळतात. जनावराला चालताना त्रास होतो. जनावर अचानक आजारी पडते. वजनात आणि दूध उत्पादनात घट होते.

Animal Care | Agrowon