Vegetable Grafting : भाजीपाल्याच्या भरघोस उत्पादनासाठी कलम तंत्र

Team Agrowon

परदेशामध्ये अनेक भाजीपाला पिकामध्ये कलम तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जातो. हे तंत्रज्ञान आपल्याकडेही वापरण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

Vegetable Grafting | Agrowon

या तंत्रज्ञानामध्ये सुरुवातीला रूटस्टॉकसाठी गावठी किंवा जंगली रोपाची निवड केली जाते, तर सायन म्हणून संकरित वाणाची निवड केली जाते.

Vegetable Grafting | Agrowon

हे संकरित वाण शेतकऱ्याने निवडलेले घेतले जाते. एकदा रुटस्टॉक आणि सायनची निवड झाली की कलम बांधण्याची पद्धत निवडली जाते.

Vegetable Grafting | Agrowon

व्यापारी तत्त्वावरील कलमांसाठी क्लेफ्ट कलम, टॉप इन्सर्शन कलम, भेट कलम व पाचर कलम या विविध कलम पद्धतींचा उपयोग केला जातो.

Vegetable Grafting | Agrowon

मातीतून प्रादुर्भाव करणाऱ्या रोगांना ही रोपे प्रतिकारक्षम असतात. कलम केलेले रोप सुत्रकृमींना बळी पडत नाही.

Vegetable Grafting | Agrowon

कलम तंत्रज्ञानामुळे फळांचा आकार, उत्पादन व गुणवत्ता सुधारते. हे पीक पाण्याचा ताण सहन करू शकते.

Vegetable Grafting | Agrowon

कलमाच्या भाजीपाला रोपांमध्ये पांढऱ्या मुळांची भरपूर वाढ होते. त्यामुळे मुख्य व सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा पुरवठा अधिक होतो.

Vegetable Grafting | Gopal Hage

Ashadhi Wari 2024 : जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचा मेंढी रिंगण सोहळा