Sugarcane Water Management : आडसाली उसाला द्या या महत्वाच्या अवस्थेत पाणी

Team Agrowon

आडसाली हंगामातील ऊस पिकाचे पाणी व्यवस्थापन करताना उसाच्या शरीरक्रियाशास्त्रातील महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेणे जरुरीचे आहे.

Sugarcane Water Management | Agrowon

अति पाणी हे ऊस तसेच साखरेचे उत्पादन घटवते, तर सौम्य प्रमाणात पाण्याचा ताण उत्पादन वाढविते.

Sugarcane Water Management | Agrowon

जमीन वाफशावर राहील एवढेच पाणी दिल्यास, लवकर व भरपूर फुटवे फुटतात. त्यामुळे शेतात एकसारखे ऊस तयार होतात. अपेक्षित उसाची संख्या मिळणे शक्य होते.

Sugarcane Water Management | Agrowon

अवस्थेमध्ये पाण्याचा ताण बसल्यास फुटवे कमी निघतात, आलेले फुटवे मरतात. ऊस संख्या कमी मिळाल्यामुळे उत्पादन कमी येते.

Sugarcane Water Management | Agrowon

जास्त पाणी दिल्याने मुळांशी हवा राहत नाही, फुटवे फुटण्यावर अनिष्ट परिणाम होतो. फुटव्यांच्या वाढीवर परिणाम होतो.

Sugarcane Water Management | Agrowon

उत्पादनवाढीच्या अवस्थेमध्ये योग्य प्रमाणात पाण्याचा पुरवठा करावा. या अवस्थेमध्ये उंची, कांड्यांची लांबी, जाडी वाढत असते. याचा प्रत्यक्ष परिणाम वजन वाढण्यावर होतो.

Sugarcane Water Management | Agrowon

जोमदार वाढीच्या अवस्थेमध्ये कांड्यामध्ये साखर साठविण्याचे कार्य सुरू असते. या कालावधीमध्ये उसाची पाण्याची गरज ही सर्वोच्च असते.

Sugarcane Water Management | Agrowon

जोमदार वाढीच्या अवस्थेमध्ये वाढणाऱ्या कोंबाकडील भागामध्ये ओलाव्याचे प्रमाण जर ८५ टक्के दरम्यान असेल तर कांड्याची लांबी, जाडी वाढून वजन झपाट्याने वाढते.

Sugarcane Water Management | Agrowon

पाण्याचा ताण पडल्यास कांड्या एकदम आखूड होतात, उंची खुंटते. पाण्याचा ताण जोमदार वाढीच्या शेवटच्या टप्प्यात पडल्यास पक्वता लवकर येते आणि उत्पादन घटते.

Sugarcane Water Management | Agrowon