Paddy Farming : खर्च कमी करणारी भात लागवडीची चार सुत्रे

Team Agrowon

चारही सूत्रांचा अवलंब न करणे

शेतकरी सुधारित भात पीक लागवड पद्धतीचा अवलंब करू लागले असले सर्व चारही सूत्रांचा अवलंब करत नाहीत. त्यामुळे उत्पादनात अपेक्षित वाढ मिळत नाही.

Paddy Farming | Agrowon

एकात्मिक सेंद्रिय रासायनिक तंत्रज्ञानावर भर

कै. डॉ. नारायण सावंत यांनी चार सूत्री भात लागवड पद्धत एकात्मिक सेंद्रिय रासायनिक तंत्रज्ञानावर आधारित तयार केली आहे.

Paddy Farming | Agrowon

भातशेती फायदेशीर करणारे तंत्र

चार सूत्री भात लागवड हे तंत्र सोपे, शास्त्रीयदृष्ट्या कार्यक्षम, एकूण लागवडीतील बी, मजूर व खत यांच्या खर्चात कमी करणारे, वातावरणाचे प्रदूषण टाळणारे व भातशेती निश्चितपणे फायदेशीर करणारे आहे. त्याची चार सुत्रे पाहुया.

Paddy Farming | Agrowon

सूत्र १

भात पिकाच्या अवशेषांतील (तुसाचा व पेंढ्याचा) सिलिकॉन व पालाश या अन्नद्रव्यांचा फेरवापर करणे.

Paddy Farming | Agrowon

सूत्र २

वनशेती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून गिरिपुष्प (ग्लिरिसिडीया) या हिरवळीच्या खताचा हेक्टरी २ ते ३ टन वापर करणे.

Paddy Farming | Agrowon

सूत्र ३

सुधारित किंवा संकरित जातीच्या भाताची रोपांची (२५ चूड/चौ.मी.) नियंत्रित लावणी करणे.

Paddy Farming | Agrowon

सूत्र ४

नियंत्रित पुनर्लागवडीनंतर त्याच दिवशी प्रत्येक चार चुडांच्या चौकोनात मधोमध सरासरी २.७ ग्रॅम वजनाची (युरिया-डीएपी) १ ब्रिकेट (खताची गोळी) हाताने ७-१० सें. मी. खोल खोचणे.

Paddy Farming | Agrowon