Dice Snake : असा साप जो शिकाऱ्यांना गंडवतो ; करतो मरण्याची अॅक्टींग

Mahesh Gaikwad

सापाच्या जाती

भारतात सापाच्या विविध प्रकारच्या जाती आढळतात. जमिनीवर सरपटणाऱ्या प्राण्यांमध्ये साप हा सर्वात धोकादायक प्राणी आहे.

Snake Species | Agrowon

विषारी साप

भारतात अनेक प्रकारच्या सापाच्या प्रजाती आहेत, ज्यामध्ये काही बिनविषारी तर काही विषारी साप आहेत.

Snake Species | Agrowon

भारतात १७ विषारी सापाच्या जाती

भारतात सापाच्या ३५० हून अधिक वेगवेगळ्या जाती आढळतात. यापैकी १७ सापांच्या जाती विषारी आहेत.

Snake Species | Agrowon

हवेत उडणारा साप

याशिवाय निसर्गामध्ये समुद्रात पोहणारा साप, हवेत उडणारा साप तुम्हाला माहिक असेल. पण तुम्ही मरण्याचा अभिनय करणारा साप पाहिलाय का?

Snake Species | Agrowon

मरण्याचा अभिनय करणारा साप

हो. धोक्याची जाणीव होताच मरण्याची अॅक्टींग करण्यासाठी हा साप प्रसिध्द आहे. शिकाऱ्याला गंडवणाऱ्या या सापाचे नाव आहे Dice Snake.

Snake Species | Agrowon

तोंडातून रक्त काढतो

मरण्याचा अभिनय करताना हा साप तोंडातून चक्क रक्तही काढतो. इतका याचा अभिनय खरा असतो.

Snake Species | Agrowon

Dice Snake

शिकाऱ्यांना फसविण्यासाठी हा साप फडफड करतो आणि विष्ठेचा तीव्र वास सोडतो. यानंतर तो मरण्याचे नाटक करतो.

Snake Species | Agrowon

गेलेम ग्रॅड बेट

हा साप उत्तर मॅसेडोनियातील गेलेम ग्रॅड बेटावर आढळतो. अलिकडेच प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनामतून असे केल्यामुळे या सापाला जगण्यासाठी मदत होते.

Snake Species | Agrowon
Snake Species | Agrowon