Methi Cultiavtion : कमी खर्चात जास्त उत्पादन देणाऱ्या मेथीची अशी लागवड करा

Team Agrowon

मेथीला वर्षभर चांगली मागणी

मेथी ही भाजी अनेकांच्या आवडीची असते. त्यामुळे दैनंदिन आहारात मेथीचा वापर होतो. या कारणामुळे मेथीला वर्षभर चांगली मागणी असते.

Methi Cultiavtion | Agrowon

कमी कालावधीचे भाजीपाला पीक

मेथी हे कमी कालावधीचे भाजीपाला पीक असून कमी खर्चात जास्त उत्पादन देणारे पीक आहे.

Methi Cultiavtion | Agrowon

टप्प्या-टप्याने लागवड

भाजीचा सतत पुरवठा होत राहावा यासाठी मेथीची टप्प्या-टप्याने लागवड करून वर्षभर मेथी पिकाची उपलब्धता करता येऊ शकते.

Methi Cultiavtion | Agrowon

दोन प्रकारे लागवड

मेथीची लागवड प्रामुख्याने जून आणि फेब्रुवारी महिन्यात केली जाते. मेथी ची दोन प्रकारे लागवड करता येते. मुख्य पीक म्हणून आणि आंतरपीक (Intercropping) म्हणून.

Methi Cultiavtion | Agrowon

सपाट वाफ्यामध्ये लागवड

मुख्य पीक म्हणून लागवड करायची असल्यास तीन मिटर बाय दोन मीटर च्या सपाट वाफ्यामध्ये लागवड करतात.

Methi Cultiavtion | Agrowon

आंतरपीक म्हणून मेथी पिकाची लागवड

दोन ओळींमध्ये पंधरा ते वीस सेंटीमीटर अंतर ठेवून मेथीचे बी फेकून लागवड करतात. तसेच आंतरपीक म्हणून मेथी पिकाची लागवड करायची असल्यास मुख्य पिकातील मोकळ्या जागेत असणाऱ्या वीस ते तीन सेंटीमीटर जागेत लागवड करतात.

Methi Cultiavtion | Agrowon

बियाणांचे प्रमाण  

मेथीचे मुख्य पीक म्हणून एक हेक्टर लागवडीसाठी पंचवीस ते तीस किलो बियाणे लागते. आंतरपीक घेताना आवश्यकतेनुसार बियाण्यांचे प्रमाण घ्यावे. बियाणे पेरताना एकसारखे आणि पातळ सोडावे. 

Methi Cultiavtion | Agrowon

सुधारित जाती 

फुले कस्तुरी, कस्तुरी सिलेक्शन

Methi Cultiavtion | Agrowon

खत व्यवस्थापन

मेथी पिकाला सुरुवातीला हेक्टरी २० किलो आणि नंतर खुरपणी झाल्यानंतर २० किलो नत्र द्यावे. यामुळे पिकाची वाढ जोमदार होते. 

Methi Cultiavtion | Agrowon

उत्पादन

मेथी पीक जातीनूसार ४० ते ६० दिवसात तयार होते. उत्पादन हेक्टरी ७ ते ८ टनापर्यंत मिळते. 

Methi Cultiavtion | Agrowon