Solar Pump Subsidy : सौर कृषीपंपासाठी सरकार देतंय ९० टक्के अनुदान

Mahesh Gaikwad

भारनियमन

अनियमित वीजपुरवठा आणि भारनियमनामुळे शेतकऱ्यांना दिवसेंदिवस शेती करणे जिकरीचे झाले आहे.

Solar Pump Subsidy | Agrowon

शेती सिंचन

शेतीला सिंचनासाठी दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी आणि शेतकऱ्यांवरील वीजबीलाचा बोजा कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारमार्फत 'पीएम कुसुम योजना' राबविली जात आहे.

Solar Pump Subsidy | Agrowon

सौर कृषीपंप

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतीच्या सिंचनासाठी सौर कृषीपंप उपलब्ध करून दिले जातात. यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदानासह अगदी माफक खर्च येतो.

Solar Pump Subsidy | Agrowon

सौर कृषीपंप अनुदान

केंद्र सरकारद्वारा राबविण्यात येत असलेल्या या योजने अंतर्गत शेतामध्ये सौर कृषीपंपासाठी शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदान दिले जाते.

Solar Pump Subsidy | Agrowon

सोलर कृषीपंप

या योजनेंतर्गत शेतकरी आपल्या शेतामध्ये २ ते ५ अश्वशक्तीचे सौर कृषीपंपाचे संच बसवू शकतात.

Solar Pump Subsidy | Agrowon

पीएम कुसुम योजना

या योजनेत केंद्र सरकार ६० टक्के अनुदान आणि ३० टक्के कर्ज देते. तर शेतकऱ्यांना एकूण खर्चाच्या केवळ १० टक्के खर्च करावा लागतो.

Solar Pump Subsidy | Agrowon

सरकारचे लक्ष्य

केंद्र सरकारने या योजनेंतर्गत देशातील ३५ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

Solar Pump Subsidy | Agrowon

योजनेची वेबसाईट

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अर्ज करावा लागणार आहे. यासाठी शेतकरी https://pmkusum.mnre.gov.in/ या योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून अर्ज करू शकतात.

Solar Pump Subsidy | Agrowon