Buffalo Management : म्हशी सारख्या डबक्यातच का असतात?

Team Agrowon

उन्हाळ्यामध्ये वातावरणातील उष्णता वाढल्याने जनावरांच्या शरिराचे तापमानही वाढत असते.  

Buffalo Management | Agrowon

हे वाढलेलं तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी शरिरातील उष्णता, शरिरक्रियेचा वेग वाढवून शरीराबाहेर टाकावी लागते, त्यामुळे शरीर क्रियांवर ताण पडतो. त्याचा परिणाम म्हणून तापमान नियंत्रणासाठी जनावरे पाणी अधिक पितात व चारा किंवा खाद्य कमी खात असतात. 

Buffalo Management | Agrowon

म्हशींचा निसर्गतःच रंग हा काळा असतो आणि कातडीसुद्धा जाड असते.

Buffalo Management | Agrowon

गायीपेक्षा म्हशींमध्ये घामग्रंथीची संख्या कमी असते. त्यामुळे म्हशींमध्ये घामावाटे फारशी उष्णता बाहेर पडत नाही.

Buffalo Management | Agrowon

तापलेल्या शरीराचे तापमान कमी करण्यासाठी किंवा शरीर थंड ठेवण्यासाठी म्हशी डबक्यात जाऊन बसतात.

Buffalo Management | Agrowon

ज्याठिकाणी डबके किंवा मोकळ्या पाण्याची सोय नाही अशा ठिकाणी गोठ्यात फॉगर्स व फॅन बसवून तापमान कमी करण्याचा प्रयत्न करावा.

Buffalo Management | Agrowon

जनावरांना खाद्यातून अ- जीवनसत्वाचा पुरवठा करण्यासाठी जास्तीत जास्त हिरवा चारा दयावा. यासाठी इतर ऋतुत हिरवा चारा मुबलक असताना त्याचा मुरघास बनवावा.

Buffalo Management | Agrowon
Buffalo Management | Agrowon