Snake Farming : फुले, फळे अन् भाजीपालाबद्दल ऐकलं होतं, पण या गावात होते सापांची शेती

Swapnil Shinde

शेतीचे प्रयोग

आजपर्यंत आपण फळे, फुले आणि भाजीपाल्याच्या लागवडी आणि त्यांच्या विविध प्रयोगाबद्दल ऐकले होते.

Snake

सापांची शेती

जगभरात असे अनेक गावं आहेत. जिथं सापांची शेती केली जाते.

Snake

घरात साप पाळतात

हे लोक आपल्या घऱात किंवा गच्छीवर साप पाळतात. त्यातून लाखो रुपयांची कमाई करतात.

Snake

विविध जाती

इथले लोक किंग कोब्रापासून अजगरापर्यंतचे साप पाळतात.

Snake

सापाचे मांस

या गावातील लोक सापाच्या मांसासाठी आणि शरीराच्या इतर अवयवांसाठी अशा धोकादायक सापांना पाळतात.

Snake

सापांना मारून

साप मोठे झाल्यावर प्रथम त्यांचे विष बाहेर काढले जाते. त्यानंतर त्याचे डोके कापून त्यांचे मांस बाहेर काढून बाजूला ठेवले जाते. सापाची कातडी सुकविण्यासाठी वेगळी ठेवली जाते

Snake

सापापासून कमाई

सापाच्या विष आणि मांसापासून औषध बनवले जाते. बाजारात चामड्याचे पदार्थ खूप महाग विकले जातात.

Snake

चीनमध्ये गाव

सापाची शेती केली जाणारे जिसिकियाओ गाव चीनमध्ये आहे.

Snake