Agriculture Warehouse : गोदाम उभारणीचे पुर्वनियोजन का आवश्यक आहे?

Team Agrowon

गोदाम व्यवसाय सुरू करताना

गोदाम व्यवसाय सुरू करताना समुदाय आधारित संस्था महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळामार्फत उभारणी करण्यात आलेल्या गोदाम व्यवस्थेचा फारच कमी उपयोग करून घेत असून हे प्रमाण अत्यंत असमाधानकारक आहे.

Agricultural Warehouse | Agrowon

नाफेड खरेदी साठी गोदामाचा वापर

विविध योजनांच्या माध्यमातून या संस्था मोठा खर्च करून गोदाम उभारणी करतात आणि नाफेड खरेदी साठी गोदामाचा वापर करतात, परंतु हा कालावधी अत्यंत कमी असल्याने संपूर्ण वर्षभर या गोदामांच्या माध्यमातून उत्पन्न प्राप्त होत नसल्याचे चित्र राज्यात दिसून येत आहे.

Agricultural Warehouse | Agrowon

बीजोत्पादनासाठी वापर

काही संस्था बीजोत्पादन करीत असून नाफेड व बीजोत्पादन या माध्यमातून गोदाम काही प्रमाणात शेतीमालाने भरल्याने त्यातून काही उत्पन्न शेतकरी कंपनीस मिळत आहे.

Agricultural Warehouse | Agrowon

गोदाम व्यवसाय फायदेशिर

गोदामे वर्षातील किमान नऊ महिने उपयोगात येत असून इतर संस्था मात्र त्यांचे गोदाम तीन महिने उपयोगात आणून उत्पन्न प्राप्त करीत आहे, परंतु हे पुरेसे नाही. त्याचप्रमाणे गोदाम भाड्याने देण्यापेक्षा त्यात व्यवसाय करणे केव्हाही नफ्यात नेणारे असेल.

Agricultural Warehouse | Agrowon

दोन्ही हंगामात गोदामाच वापर

नाफेडच्या खरेदीचा व्यवसाय उभारणीसाठी उपाय केला तर तो उपाय पूर्ण भरवशाचा नाही, हे प्रत्येक संस्थेला लक्षात आले आहे, परंतु मागील तीन ते पाच वर्षात प्रत्येक वर्षी दोन्ही हंगाम मिळून सुमारे ४ ते ५ लाख रुपये उशिरा का होईना मिळाल्याने हा व्यवसाय बऱ्याच शेतकरी कंपन्यांना सोडावासा वाटत नाही.

Agriculture Warehouse | Agrowon

नाफेड खरेदीमुळे राज्यात बऱ्याच शेतकरी कंपन्यांची निर्मिती

काही कंपन्या समाधानी आहेत, तर काही असमाधानी आहेत. याला विविध कारणे आहेत, परंतु नाफेड खरेदीमुळे राज्यात बऱ्याच शेतकरी कंपन्यांची निर्मिती झाली, हे कंपनी निर्मितीचे दुसरे कारण आहे.

Agriculture Warehouse | Agrowon

शेतकरी कंपनी

पूर्वी शेतकरी कंपनी तयार होण्यासाठी जागतिक बँक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प (२०१०-२०१९) हाच प्रकल्प प्रामुख्याने कारणीभूत ठरला आहे. नाफेडचे कामकाज करण्यात सुरवातीला दोन फेडरेशन होते.

Agriculture Warehouse | Agrowon
Soybean New Variety | Agrowon