Goat Kid Diet : शेळीच्या करडांचा आहार कसा असावा?

Team Agrowon

करडांचा जन्म झाल्यावर मातेचा चीक हाच सर्वोत्तम खुराक आहे. जन्माच्या पहिल्या ४ ते ५ दिवसांत वजनाच्या १० टक्के चीक करडांना देणे गरजेचे असते.

Goat Kid Diet | Agrowon

चीक योग्य प्रमाणात दिल्यास करडे-कोकरे सशक्त आणि निरोगी बनतात.

Goat Kid Diet | Agrowon

करडांच्या आईस चीक नसेल तर दुसऱ्या शेळीचा चीक उपलब्ध असल्यास पाजावा किंवा पाणी २६४ मि.लि.+ दूध ५७५ मि.लि. + एरंडी तेल २. ५ मि.लि. + १ अंडे + १०,००० आय यु जीवनसत्त्व ""अ'' + ऍरोमायसीन ८० मि. ग्रॅम यांचे मिश्रण दिवसातून २ ते ३ वेळा विभागून द्यावे.

Goat Kid Diet | Agrowon

नवजात करडास पाच दिवसांनंतर करडाच्या वजनाच्या १०० टक्के इतके दूध पाजावे किंवा करडास व्यवस्थित पचन होऊन त्या प्रमाणात दूध पाजावे.

Goat Kid Diet | Agrowon

करडे वयाच्या १ ते २ आठवड्यांपासून चारा चघळण्यास सुरवात करतात. करडांना सुरवातीला उत्तम प्रतीचे वाळलेले गवत किंवा द्विदल वर्गातील हिरवी वैरण (लसूणघास, शेवरी, सुबाभूळ) द्यावी.

Goat Kid Diet | Agrowon

करडू २५ दिवसांचे असल्यापासून थोडा (५० ग्रॅम) खुराक द्यावा. खुराकातील प्रथिने मिळाल्यामुळे करडांची वाढ झपाट्याने होण्यास मदत होईल.

Goat Kid Diet | Agrowon