Watermelon Harvesting : कलिंगड काढणीची योग्य वेळ कोणती?

Team Agrowon

Watermelon Harvesting | Agrowon

सूर्यप्रकाशापासून कलिंगड फळाचा बचाव करण्यासाठी व फळांच्या खालच्या बाजूला पिवळसर डाग न पडण्यासाठी फळे भाताच्या तुसाने किंवा गवताने झाकून घ्यावीत.

Watermelon Harvesting | Agrowon

काढणीपूर्वी कलिंगड पिकास सहा ते सात दिवस आधीच पाणी देणे बंद करावे. 

Watermelon Harvesting | Agrowon

बऱ्याच ठिकाणी कलिंगड हे पीक काढणीसाठी तयार असून फळ तयार झाले की नाही हे ओळखण्यासाठी फळावर टिचकी मारल्यास तयार झालेल्या फळाचा टणटण असा आवाज येतो. 

Watermelon Harvesting

तयार फळाच्या जमिनीलगतचा रंग पिवळसर होतो. तयार फळाच्या देठाजवळील तंतू सुकलेले असतात. 

Watermelon Harvesting

काढणीस तयार कलिंगड पिकावर मावा, तुडतुडे या रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे पानातून मधाळ अशा चिकट पदार्थाचे स्त्रवण होऊन त्यावर काळ्या बुरशीची वाढ होते. 

Watermelon Harvesting | agrowon