Wheat Irrigation : गहू पिकाला पाण्याचा ताण पडल्यास काय होतं?

Team Agrowon

गव्हाची भारी जमिनीत लागवड केलेली असल्यास १८ दिवसांच्या अंतराने हा पाण्याच्या पाळ्या द्याव्या लागतात. 

Wheat Irrigation | Agrowon

मध्यम जमिनीसाठी १५ दिवसांच्या अंतराने सात पाळ्या द्याव्यात तर हलक्या जमिनीस १० ते १२ दिवसाच्या अंतराने ८ ते १० पाळ्या द्याव्यात. 

Wheat Irrigation | Agrowon

पीक वाढीच्या महत्त्वाच्या अवस्था व या अवस्थेत पाण्याचा ताण पडल्यास उत्पादनावर परिणाम होतो.

Wheat Irrigation | Agrowon

मुकुटमुळे फुटण्याच्या वेळी जमिनीत पाण्याची उपलब्धता कमी असल्यामुळे मुकुटमुळे कमी फुटतात. 

Wheat Irrigation | Agrowon

फुटवे फुटण्याच्या अवस्थेत पाण्याचा ताण पडल्यास ओंब्या कमी बाहेर पडतात. बाहेर पडलेल्या ओब्यांची लांबी कमी होते. उत्पादनात घट येते.

Wheat Irrigation | Agrowon

पीक फुलोऱ्यात असताना पाण्याचा ताण पडल्यास परागसिंचन कमी होऊन दाण्याची संख्या घटते.

Wheat Irrigation | Agrowon
Onion Transplanter | Agrowon