Soil Fertility : गाळमाती वापरताना कोणती काळजी घ्यावी?

Team Agrowon

शेतात मिसळण्याच्या गाळमातीचे आणि ज्या शेतात गाळमाती वापरावयाची आहे, त्या ठिकाणच्या मातीचं भौतिक व रासायनिक पृथःकरण करण्यासाठी माती परिक्षण करावं. 

Soil Fertility | Agrowon

सर्वसाधारणपणे एप्रिल, मे महिन्यात शेतात गाळमाती मिसळावी.

Soil Fertility | Agrowon

 हलक्या आणि कमी पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता असलेल्या जमिनीमध्ये गाळमाती वापरण्याला प्राधान्य द्यावं.

Soil Fertility | Agrowon

चुनखडीयुक्त गाळमाती शेतात पसरण्यासाठी वापरू नये, अशा गाळमातीचा वापर केल्यास जमिनीतील उपलब्ध अन्नद्रव्यांवर विपरीत परिणाम होतो आणि पिकाची उत्पादकता घटते.

Soil Fertility | Agrowon

गाळमाती वापराचा चांगला परिणाम साध्य करण्यासाठी फक्त गाळमाती जमा करून शेतातील मातीत चांगली मिसळावी.

Soil Fertility | Agrowon

गाळमातीचा सामू ८.५ पेक्षा जास्त आणि २.५ डेसिसायमन प्रतिमीटर जास्त असल्यास अशी माती शेतात पसरू नये.

Soil Fertility | Agrowon
Jinger Processing | Agrowon