Use Of Safflower : तेलाशिवाय करडईचे उपयोग कोणते?

Team Agrowon

पाकळ्यांचा उपयोग रंगनिर्मिती, सौंदर्यप्रसाधने आणि औषधनिर्मितीसाठी केला जातो.

Use Of Safflower | Agrowon

करडईच्या वाळलेल्या काडाचा वापर कार्ड बोर्ड उद्योगामध्ये, क्राफ्ट पेपर, पार्टिकल बोर्ड उद्योगात तसच कंपोस्ट तयार करण्यासाठी होतो.

Use Of Safflower | Agrowon

करडईच्या चाऱ्यामध्ये ओट आणि बरसीम इतकेच पौष्टिक गुणधर्म आढळतात. तेल काढल्यानंतर उरलेल्या करडई पेंडीचा उपयोग पशूखाद्य म्हणून करता येतो.

Use Of Safflower | Agrowon

करडईच्या फुले आणि पाकळ्या औषधी असतात. परदेशामध्ये करडईच्या पाकळ्यांचा उपयोग चहासाठी केला जातो.

Use Of Safflower | Agrowon

करडईचे तेल कमी तापमानात देखील उत्तम राहत असल्यामुळे थंड पदार्थांमध्ये ते वापरले जाते.साबण उद्योग, वंगण, ग्रीसिंग ऑइल इत्यादींमध्ये करडई तेलाचा उपयोग होतो.

Use Of Safflower | Agrowon

टरफलांचा उपयोग कागद उद्योग,वीटभट्टी,टाइल्स आणि पोलाद उद्योगामध्ये केला जातो.

Use Of Safflower | Agrowon
Watermelon Hrvesting | Agrowon