Vegetable Crop : वेलवर्गीय भाजीपाला पिकात मंडप कसा उभारावा?

Team Agrowon

लोखंडी खांबाचा किंवा बांबूचा वापर

सामान्यतः वेलीसाठी मंडप किंवा तारेच्या ताटीचा आधार देता येतो. मंडप उभारणी करताना लोखंडी खांबाचा किंवा बांबूचा वापर केला जातो.

Vegetable Crop | Agrowon

खांब किंवा बांबू कुजू नये यासाठी डांबराचा वापर

खांब किंवा बांबू कुजू नयेत, यासाठी जमिनीत गाडल्या जाणाऱ्या भागावर गाडण्यापूर्वी डांबर लावावे.

Vegetable Crop | Agrowon

तारांना ताण देणे आवश्यक

मंडपाच्या सर्व तारांना सारखा ताण देणे आवश्यक आहे. तारा केवळ हाताने किंवा पकडीच्या साह्याने ओढून पाहिजे तेवढा ताण देता येत नाही. त्यासाठी लोखंडी पुलर व लाकडी पुलरचा वापर करणे फायदेशीर ठरते. 

Vegetable Crop | Agrowon

दोन ओळींतील अंतर

मंडप पद्धतीमध्ये दोन ओळींतील अंतर १० ते १२ फूट आणि दोन वेलींतील अंतर ३ फूट ठेवावे.

Vegetable Crop | Agrowon

वेलीची बगलफूट काढणे

एक टोक वेलाचा खोडाजवळ काठीच्या आधाराने बांधावे, तर दुसरे टोक तारेस बांधावे. वेलीची वाढ ५ फूट होईपर्यंत वेलीची बगलफूट काढत राहावी.

Vegetable Crop | Agrowon

शेंडा खुडणे

मुख्य वेल मंडपावर पोहोचल्यानंतर त्याचा शेंडा खुडावा. राखलेल्या बगलफुटींच्या वाढ होण्यासाठी भर द्यावा. 

Vegetable Crop | Agrowon

वेलीला वळण देणे व आधार देणे

भाजीपाला पिकामध्ये लागवडीनंतर बियांची उगवण झाल्यानंतर काही दिवसांनी वेलीला वळण देणे व आधार देणे आवश्यक असते. त्यातून दर्जेदार आणि अधिक उत्पादन मिळवणे शक्य होते.

Vegetable Crop | Agrowon
Soybean Variety | Agrowon