Sunflower Farming Tips : सुर्यफुलाची लागवड करताना या टीप्स महत्वाच्या

Team Agrowon

तीनही हंगामात लागवड

सूर्यफूल हे वर्षभर घेतलं जाणार महत्त्वाचं तेलबिया पीक आहे. हे पीक सूर्यप्रकाश व तापमानास संवेदनशील नसते. त्यामुळे खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तीनही हंगामात सुर्यफुलाची लागवड करता येते. साधारण ८५ ते ९० दिवसांत सुर्यफुल पीक तयार होतं.

Sunflower Cultivation | Agrowon

दुष्काळी भागातही सुर्यफुलाच चांगल उत्पादन

हलक्या ते भारी अशा सर्व प्रकारच्या जमिनीत सुर्यफुलाची उत्तम वाढ होते. सूर्यफुलाची मुळे जमिनीत खोलवर जात असल्यामुळे पाण्याचा ताण सहन करू शकतात. त्यामुळे दुष्काळी भागातही सुर्यफुलाच चांगल उत्पादन मिळतं.

Sunflower Cultivation | Agrowon

योग्य वेळी पेरणी करणं महत्त्वाच

सूर्यफूल हे पीक सूर्यप्रकाश व तापमानास संवेदनशील नसले तरी अधिक उत्पादन मिळण्यासाठी योग्य वेळी पेरणी करणं महत्त्वाच आहे. त्यामुळे सुर्यफुलाची पेरणी जूनचा पहिला पंधरवडा ते जुलैच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत करता येते.

Sunflower Cultivation | Agrowon

दोन चाड्याच्या पाभरीने पेरणी

कोरडवाहू सूर्यफुलाची पेरणी दोन चाड्याच्या पाभरीने करावी. म्हणजे बी आणि खत एकाच वेळी पेरता येतं.

Sunflower Cultivation | Agrowon

पेरणीतील अंतर

पेरणी करताना दोन ओळींतील अंतर मध्यम ते खोल जमिनीसाठी ४५ सेंमी तर भारी जमिनीसाठी ६० सेंमी इतक ठेवावं. दोन झाडांतील अंतर ३० सेंमी राहील अशा रीतीने पेरणी करावी.

Sunflower Cultivation | Agrowon

सुधारित वाण

पेरणीसाठी सुधारित वाणाचे हेक्टरी ७ ते ८ किलो आणि संकरित वाणाचे ५ ते ६ किलो बियाणे वापरावे. सूर्यफुलाचे सुधारित किंवा संकरित वाणाचे प्रमाणित बियाणे निवडावे. सुधारित वाणामध्ये भानू, फुले भास्कर, एल.एस.एफ.-८, टी.ए.एस-८२, डी.आर.एस.एफ.१०८ या वाणाची निवड करावी.

Sunflower Cultivation | Agrowon

संकरित वाण

संकरित वाणापैकी एल.एस.एफ.एच.-३५, एस.सी.एच.-३५, डी.आर.एस.एच-१, फुले रविराज, पी. डी.के.व्ही.एस.एच.९५२ या वाणाची निवड करावी.

Sunflower Cultivation | Agrowon