Orange Red Mite : संत्र्यावरिल ‘लाल कोळी’च्या प्रादुर्भावाची लक्षणे काय आहेत?

Team Agrowon

कोळी किडीचा प्रादुर्भाव लवकर लक्षात न आल्यास प्रादुर्भावग्रस्त फळांचा रंग बदलतो. वेळोवेळी बागेची निरिक्षणे करून वेळीच उपाय करावेत.

Orange Red Mite | Agrowon

कोळी ही अष्टपाद वर्गातील कीड असून, अतिसूक्ष्म आकारामुळे सहजासहजी डोळ्याने दिसत नाही.

Orange Red Mite | Agrowon

पानांच्या शिराजवळ किंवा बरेचदा फळांच्या सालीवर बारीक खळग्यात ती अंडी घालते.

Orange Red Mite | Agrowon

पिले व प्रौढ कोळी दिसायला सारखेच असले, तरी आकार लहान-मोठा असतो.

Orange Red Mite | Agrowon

कोळी कीड पाने व फळांचा पृष्ठभाग खरवडतात. त्यातून येणाऱ्या रस शोषतात. परिणामी, पानावर पांढुरके चट्टे पडतात.

Orange Red Mite | Agrowon

जास्त प्रादुर्भाव असल्यास चट्ट्याचा भाग वाळतो. फळावरील नुकसान तीव्र स्वरूपाचे असते. खरचटलेल्या जागी पेशींची वाढ खुंटते.

Orange Red Mite | Agrowon
Areca Nut | Agrowon