Sakharpa Pattern : लोकसहभागातून पूरमुक्तीचा ‘साखरपा पॅटर्न’

Team Agrowon

गाळाने भरलेली काजळी नदी.

Sakharpa Pattern | Agrowon

लोकसहभागातून काजळी नदीतील गाळ काढण्यात आला.

Sakharpa Pattern | Agrowon

काजळी नदीचा आभ्यास करताना स्वयंसेवक.

Sakharpa Pattern | Agrowon

आभ्यासाला निघालेली टीम.

Sakharpa Pattern | Agrowon

आभ्यासाला निघालेली टीम.

Sakharpa Pattern | Agrowon
cta image | Agrowon