Rabbi Onion : रब्बी कांदा लागवड करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

Team Agrowon

कांदा लागवडीसाठी मध्यम ते भारी, पाण्याचा निचरा होणारी जमीन निवडावी. शेताची उभी आडवी नांगरणी करून ढेकळे फोडावीत. त्यानंतर वखरणी करून जमीन भुसभुशीत करावी.

Rabbi Onion | Agrowon

जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात रोपांची पुनर्लावड करावी. लागवडीपूर्वी सपाट वाफ्यात हलके पाणी देऊन नंतरच लागवड करावी.

Rabbi Onion | Agrowon

चांगलं कुजलेलं शेणखत हेक्टरी १५ ते २० टन प्रमाणे जमिनीत मिसळावं. त्यानंतर पुन्हा वखराची एक पाळी द्यावी. लागवडीसाठी २ मीटर रुंद व ३ ते ४ मीटर लांब वाफे तयार करावेत.

Rabbi Onion | Agrowon

ठिबक सिंचनाची सोय असल्यास १.२० मीटर रुंदीचे बीबीएफ पद्धतीने वाफे तयार करावेत. लागवडीसाठी ६ ते ८ आठवडे वयाच्या कांदा रोपांची निवड करावी.

Rabbi Onion | Agrowon

सपाट व बीबीएफ वाफ्यावर १५ बाय १० सें.मी. अंतरावर रोपांची लागवड करावी.

Rabbi Onion | Agrowon

कांदा रोपांना जास्त प्रमाणात खतमात्रा लागते. त्यासाठी हेक्टरी १०० किलो नत्र, ५० किलो स्फुरद आणि ५० किलो पालाश याप्रमाणे खतमात्रा द्यावी.

Rabbi Onion | Agrowon
Pod Borer In Chana Crop | Agrowon