Village Children : गावातील लहान मुलांचे टिपलेले फोटोज

Team Agrowon

ग्रामीण भागातील लहान मुलांची संजय झिंजाड यांनी टिपलेली फोटोज

Village Children | संजय झिंजाड

यातील प्रत्येक फोटोत चेहऱ्यावरचे हावभाव बघा

Village Children | संजय झिंजाड

कुठे रोजची कटकट तर..

Village Children | संजय झिंजाड

कुठे नवीन वाटा

Village Children | संजय झिंजाड

ओझं जणू ती घेऊन चालत आहे

Village Children | संजय झिंजाड

निरागस हसू चेहऱ्या की कुतूहल ?

Village Children | संजय झिंजाड
cta image | Agrowon