Goat Farming : गाभण शेळ्यांना कसे जपाल?

Team Agrowon

पावसाळ्यात शेळ्यांचे गाभण राहण्याचे तसेच विण्याचे प्रमाण इतर ऋतूपेक्षा जास्त असते.

Goat Rearing | Agrowon

गाभण काळातील शेवटचा किमान १ महिना व्यायच्या अगोदर समतोल आहाराचा पुरवठा करावा.

Goat Farming Information | Agrowon

शक्यतो पावसाळ्यात गाभण शेळ्यांना सुका चारा द्यावा जसे कि भरडलेला मका, गहू सोयाबीन यांचे मिश्रण करून द्यावे.

Goat Farming Technology | Agrowon

पावसाळ्यात शेळ्यांना गर्भपात, अंग बाहेर येणे, पोटफुगी, आंत्रविषार, बुळकांडी, अपचन, अशा प्रकारचे आजार उद्भवतात.

Goat Farming | Agrowon

आर्द्रतेचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे शेळ्यांना श्वसनाचे आजार होण्याची दाट शक्यता असते.

Goat Farming | Agrowon

गोठ्यातील जमीन ओली असेल तर खुरांमध्ये ओलसरपणा राहून शेळ्यांच्या खुरांमध्ये जखमा होतात.

Goat Farming | Agrowon

शेळीपालन व्यवसायामध्ये संगोपनाला जितके महत्त्व आहे तितकेच महत्त्व गाभण शेळीच्या आरोग्य व व्यवस्थापनेला सुद्धा आहे.

Goat Farming | Agrowon
cta image