Onion Thrips : कांदा पिकातील फुलकिडीची लक्षणे कशी ओळखाल?

Team Agrowon

फुल किड्यांचा प्रादुर्भाव झाल्यास फुल किड्यांची पिल्ले व प्रौढ पानातील रस शोषून घेतात.

Onion Thrips | Agrowon

रोपावस्थेतील प्रादुर्भावामुळे पाने वाळून कांदे पोसत नाहीत. कांदा तयार होत असताना प्रादुर्भाव झाल्यास माना जाड होतात. 

Onion Thrips | Agrowon

फुलकिड्यांनी खाल्लेल्या भागातून काळा करपा किंवा जांभळा करपा या रोगाच्या बुरशी पानात शिरकाव करतात.

Onion Thrips | Agrowon

फुलकिडे पिवळसर तपकिरी असून, शरीरावर फुलीच्या आकाराचे गडद चट्टे असतात. 

Onion Thrips | Agrowon

फुलकीडीने रस शोषून घेतल्यामुळे पानावर पांढुरके ठिपके पडतात. त्यालाच टाक्या या नावाने ओळखल जात.

Onion Thrips | Agrowon

फुलकीड कांदा पिकाच्या सर्व अवस्थेत येणारी व सर्वाधिक नुकसान करणारी प्रमुख कीड आहे.

Onion Thrips | Agrowon
Onion Diseases | Agrowon