Poultry Feed : वयानुसार कोंबड्यांना खाद्य कस द्यायच?

Team Agrowon

कोंबड्या १७ ते १८ आठवडे वयाच्या झाल्यानंतर त्यापुढ एक वर्षापर्यंत अंड्यासाठी व्यवस्थापन गरजेच आहे. 

Poultry Feed | Agrowon

व्यवस्थापन बदलामध्ये वयानुसार कोंबड्यांच्या खाद्याची गरज बदलत असते.

Poultry Feed | Agrowon

सुरुवातीचे ८ आठवडे कोंबड्यांना चिक मॅश आहार द्यावा. या खाद्यात प्रथिनांच प्रमाण सर्वात जास्त म्हणजे २२ % असतं.

Poultry Feed | Agrowon

 ८ आठवड्यापासून २० आठवडे वयाच्या कोंबड्यांना ग्रोवर फीड द्यावं. या खाद्यात प्रथिनांच प्रमाण १६ टक्के असत. 

Poultry Feed | Agrowon

कोंबडीन अंडी द्यायला सुरुवात केल्यावर, म्हणजे कोंबडी २० आठवडे वयाची झाल्यावर ७२ आठवड्यापर्यंत तिला लेअर फीड देण्यास सुरुवात करावी. यातील प्रथिनांचं प्रमाण १७ टक्क्यापर्यंत असतं.

Poultry Feed | Agrowon

वस्थापन बदलामध्ये वयानुसार कोंबड्यांच्या खाद्याची गरज बदलत असते. 

Poultry Feed | Agrowon
Grape Khodkid | Agrowon