Horticulture Development Scheme : फलोत्पादन विकास योजनांसाठी कसा करणार अर्ज?

Team Agrowon

अर्ज कसा करायचा

शेतकऱ्यांना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी https://mahadbtmahait. gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Horticulture Development | Agrowon

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत फळे, फुले, मसाला लागवड व जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन हा घटक राबविण्यात येत आहे.

Horticulture Development | Agrowon

राबवण्यात येणाऱ्या या घटकात विदेशी फळे, फुले, मसाला लागवड व आंबा, चिकू, संत्रा, मोसंबी या फळपिकांच्या जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी लाभ मिळेल.

Horticulture Development | Agrowon

अनुदान किती असणार?

फुले घटकांत कट फ्लॉवर्ससाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यास एक लाख प्रतिहेक्टर खर्चमर्यादेत एकूण खर्चाच्या ४० टक्के किंवा कमाल ४० हजार प्रतिहेक्टर अनुदान, तर इतर शेतकऱ्यास एकूण खर्चाच्या २५ टक्के किंवा कमाल २५ हजार प्रतिहेक्टर अनुदान दिले जाईल.

Horticulture Development | Agrowon

कंदवर्गीयासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यास एक लाख ५० हजार प्रतिहेक्टर खर्चमर्यादेत एकूण खर्चाच्या ४० टक्के किंवा कमाल ६० हजार प्रतिहेक्टर अनुदान, तर इतर शेतकऱ्यास एकूण खर्चाच्या २५ टक्के किंवा कमाल ३७ हजार ५०० प्रतिहेक्टर अनुदान देण्यात येईल.

Horticulture Development | Agrowon

सुटी फुलेसाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यास ४० हजार प्रतिहेक्टर खर्चमर्यादेत एकूण खर्चाच्या ४० टक्के किंवा कमाल १६ हजार प्रतिहेक्टर अनुदान, तर इतर शेतकऱ्यास एकूण खर्चाच्या २५ टक्के किंवा कमाल १० हजार प्रतिहेक्टर अनुदान देण्यात येईल.

Horticulture Development | Agrowon

जुन्या फळबागांच्या पुनरुज्जीवनासाठी शेतकऱ्यास ४० हजार प्रतिहेक्टर खर्चमर्यादेत खर्चाच्या ५० टक्के व जास्तीत जास्त २० हजार रुपये प्रतिहेक्टर अनुदान देण्यात येते.

Horticulture Development | Agrowon
velachi Rate | Agrowon