Cotton : कापसाची प्रत कशी ठरविली जाते ?

Team Agrowon

रुईमध्ये लाल, पिवळसर रंगाची रुई आढळल्यास अशा रुईला बाजारपेठेत कमी भाव मिळतो. 

Cotton Grading | Agrowon

कपाशीमध्ये झाडाची पाने, पालापाचोळा, नख्या, माती इत्यादी अनावश्यक बाबी असल्यास कपाशीच्या प्रतीवर परिणाम होतो. 

Cotton Grading | Agrowon

धाग्याची लांबी ठरवून अधिक लांब धाग्याच्या कापसाला अधिक भाव मिळतो. 

Cotton Grading | Agrowon

परिपक्वतेवर कापसातील रुईचे प्रमाण अवलंबून असते. रुईच्या प्रमाणाचा अंदाज कापूस हातात घेतल्यानंतर करता येतो.

Cotton Grading | Agrowon

परिपक्वतेवर कापसातील रुईचे प्रमाण अवलंबून असते.

Cotton Grading | Agrowon

प्रत्येक वाणाच्या कपाशीला विशिष्ट प्रकारचा रंग असतो. उत्तम प्रतीच्या कपाशीला त्या वाणाचा मूळ रंग दिसून येतो.

Cotton Grading | Agrowon

c

cta image | Agrowon