Guava Processing : पेरु मुल्यवर्धनाला आहे संधी

Team Agrowon

पेरूपासून तयार केलेल्या प्रक्रियायुक्त पदार्थांना बाजारात चांगली मागणी आहे.

Guava Processing | Agrowon

पेरूपासून जेली, पोळी, जॅम, सरबत आणि टॉफीसारखे विविध प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार करता येतात.

Guava Processing | Agrowon

पेरू फळाचे मूल्यवर्धन करून विविध प्रक्रियायुक्त पदार्थांची निर्मिती करणे फायद्याचे ठरते.

Guava Processing | Agrowon

जेली तयार करण्यासाठी पूर्ण वाढ झालेले कच्चे पेरू घ्यावेत.

Guava Processing | Agrowon

आंब्याच्या पोळीप्रमाणेच पेरूच्या गरापासून उत्तम प्रतीची पोळी तयार करता येते.

Guava Processing | Agrowon

पेरू फळाचे मूल्यवर्धन करून विविध प्रक्रियायुक्त पदार्थांची निर्मिती करणे फायद्याचे ठरते.

Guava Processing | Agrowon
cta image | Agrowon