Grape Management : द्राक्ष बागेत फुलोरा, सेटिंग अवस्थेत घ्यायची काळजी

Team Agrowon

फुलोरा अवस्था ही द्राक्ष पिकांमधील अतिशय महत्त्वाची अवस्था आहे. फुलोरा ते सेटिंग अवस्था ही साधारणपणे ५ दिवसांची असते.

Grape Management | Agrowon

या अवस्थेमध्ये मणी लाग, मणीजळ व मणीगळ या समस्या अधिक दिसून येतात. त्यामुळे द्राक्ष उत्पादनात घट येते.

Grape Management | Agrowon

द्राक्ष बागेत प्रामुख्याने येणारी समस्या म्हणजे फुलोरादरम्यान होणारी मण्यांची गळ. मण्यांची जळ म्हणजे मणी रात्रीमध्ये जळून जातात.

Grape Management | Agrowon

या अवस्थेत एका घडामध्ये ५०० पेक्षा जास्त मणी लागतात. जीएचा वापर करून मणी लाग कमी करू शकतो.

Grape Management | Agrowon

बागेत हवा खेळती राहण्यासाठी कॅनॉपी कमी ठेवावी. काडीवरील सुरुवातीची पाने काढून टाकावीत. वांझ फुट्या काढून घ्याव्यात. त्यामुळे घडांची होणारी जळ थांबेल.

Grape Management | Agrowon

वेलीवर घडांची संख्या निर्धारित ठेवावी

Grape Management | Agrowon
cta image | Agrowon