White Grub on Sugarcane : उसावर होणाऱ्या हुमणी अळीचा असा बंदोबस्त करा!

Team Agrowon

हुमणीचा प्रादुर्भाव

ऊस आणि  इतर पिकांवर हुमणी हळीचा प्रादुर्भाव वाढल्याच दिसून येत आहे.  सहसा उसामध्ये हुमणीचा प्रादुर्भाव जास्त प्रमाणात असतो. 

White grub on Sugarcane | Agrowon

काय होतं नुकसान

हुमणी या किडीची अळी जमिनीत राहून पिकाची मुळे कुरतडून खाते. त्यामुळे झाडे सुरुवातीला पिवळे पडून सुकतात आणि नंतर वाळून जातात.

White grub on Sugarcane | Agrowon

आतंरमशागत  

पिकामध्ये आंतरमशागत करा. निंदणी आणि हुमणीच्या अळ्या जमिनीवर येतात. अशा जमिनीतून बाहेर पडलेल्या अळ्या पक्षी वेचून खातात किंवा त्या कडक उन्हामुळे मरतात. 

White grub on Sugarcane | Agrowon

सोपा उपाय

शेतामध्ये शक्य असल्यास वाहते पाणी द्या. हे पाणी काही काळ शेतात साचवून ठेवा. त्यामुळे या अळ्या गुदमरून मरतील.

White grub on Sugarcane | Agrowon

रासायनिक प्रक्रिया

रायायनिक प्रक्रिया करुन देखील प्रादुर्भाव कमी करता येतो.  अशावेळी शेणखतात अळ्यांच्या नियंत्रणासाठी मेटाऱ्हायझिम ॲनिसोप्ली ही जैविक बुरशी वापरतात.

White grub on Sugarcane | Agrowon

बुरशीचा पडेल प्रभाव

मेटाऱ्हायझिम ॲनिसोप्ली बुरशीचा उभ्या पिकामध्येही वापर करता येतो. त्यासाठी प्रति हेक्टरसाठी दहा किलो मेटाऱ्हायझिम ॲनिसोप्ली बुरशी वापरायची आहे.

White grub on Sugarcane | Agrowon

हा होईल फायदा

हे केल्याने या बुरशीमुळे हुमणीच्या अळ्यांना रोग होतो. उसातील अळ्या सहजपणे मरतात. असं नियंत्रण करता येईल.

White grub on Sugarcane | Agrowon
White grub on Sugarcane | Agrowon