Wheat Sowing : शेतकरी गहू पिकास पाणी देण्यात दंग

Team Agrowon

रब्बी हंगामातील गव्हाचा पेरा यावर्षी वाढलेला आहे.

Wheat | Agrowon

गव्हाची पेरणी करून जवळपास एक महिना होत आलेला आहे.

Wheat | Agrowon

दिवसा हवेत गर्मी जास्त प्रमाणात जाणवत आहे.

Wheat | Agrowon

त्यामुळे गहू पिकास पाण्याची आवश्यकता असल्याने शेतकरी गहू पिकास पाणी देत आहेत

Wheat | Agrowon

यावेळेस बोलताना शेतकरी श्री अण्णासो देशिंगे यांनी सांगितले गहू पेरणी करून जवळपास एक महिना झालेला आहे.

Wheat | Agrowon

यामध्ये सुरुवातीच्या काळात जास्त पाण्याची गरज जाणवत आहे त्यामुळे दहा दिवसातून पाणी देत आहे.

Wheat | Agrowon

श्री देशिंगे यांनी अंकुर केदार या वाणाचे गहू टोकणले आहे दीड एकर एवढा क्षेत्रावर त्यांनी गहू पिकाची पेरणी केली आहे.

Wheat | Agrowon
cta image | Agrowon