Soil Testing : या कारणांमुळे माती परिक्षण अहवाल येतो चुकीचा

Team Agrowon

अनेक शेतकरी शेताच्या चार कोपऱ्यांवर चार आणि एक शेताच्या मधोमध खड्डा खोदून त्यातून मातीचा नमुना घेतात. हा प्रकार पूर्णतः चुकीचा आहे.

Soil Testing | Agrowon

शेतात एखाद्या ठिकाणी दोन ते तीन फूट खोल खड्डा खोदून त्यामधील माती परीक्षणासाठी काढू नये. 

Soil Testing | Agrowon

खड्डा खोदताना त्या खड्ड्यातून निघणारी सर्व माती परीक्षणासाठी घेऊ नये.

Soil Testing | Agrowon

खोदलेल्या खड्ड्यातील अगदी खालची म्हणजे तळातील माती परीक्षणासाठी घेऊ नये. 

Soil Testing | Agrowon

शेतातील कोणतीही माती ओंजळीने भरून ती परीक्षणासाठी पाठवू नये. 

Soil Testing | Agrowon

खोदलेल्या खड्ड्यातील अगदी खालची म्हणजे तळातील माती परीक्षणासाठी घेण. 

Soil Testing | Agrowon

कोणत्याही उद्देशासाठी माती परिक्षणासाठी सारख्याच पद्धतीनं नमुना घेऊ नये.

Soil Testing | Agrowon
Agricultural Drone | Agrowon