Culture Agriculture : एका प्रवासीची कहाणी

Team Agrowon

आपले कळसुबाई मिलेटचे नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकरी प्रतिनिधी मैसूर येथे भरलेल्या किसान स्वराज संमेलनाला उपस्थित होते.

Culture Agriculture | Nilima Jorwar

येथे देशभरातून आलेल्या ७० बियाणे संवर्धक गटात आपलयाला देखील आपल्या कृषीविविधतेचे प्रदर्शन stall मांडण्याची संधी मिळाली.

Culture Agriculture | Nilima Jorwar

आपल्या सर्व शेतकऱ्यांना देशभरातून आलेल्या व्यक्ती व शेतकऱ्यांशी संवाद साधता आला. हिंदी कधीही न बोलण्याची सवय असलेल्या आपल्या शेतकऱ्यांनी हावभावातून, कधी हिंदी मराठी मिश्र भाषेत संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला.

Culture Agriculture | Nilima Jorwar

संमेलन संपल्यावर मैसूर दर्शन, आणि तेथून २ दिवस भाताच्या १३५० जातींचे संवर्धन व विविध प्रयोग करणारा तरुण शेतकरी घणी खान याच्या शेतावर मुक्काम, मिलेट प्रक्रिया करणाऱ्या मोठ्या कंपनीला भेट व महिलांच्या माध्यमातून मिलेट प्रक्रिया करून उत्पन्न मिळवून देणारी शेतकरी कंपनीला भेट, कावेरी नदीचा प्रसिद्ध धबधबा आणि सोमनाथपूरचे प्राचीन कोरीव मंदिर असे भरगच्च भटकंती करून आम्ही परतलो.

Culture Agriculture | Nilima Jorwar

येताना आपल्या कारभारणीसाठी मैसूर सिल्क साडी, भरपूर काही ज्ञानाची शिदोरी व चिरकाल टिकणार्या आठवणी सोबत घेऊन सर्व परतलो.

Culture Agriculture | Nilima Jorwar

या सर्व १० दिवसाच्या प्रवासात मी सोडून कुणी आजारी पडले नाही. वातावरणात थंडी आणि वेगवेगळ्या ठिकाणचे पाणी आम्ही प्यालो.

Culture Agriculture | Nilima Jorwar

सतत भटकत होतो, कधी बसने तर कधी ट्रेनने, हजारो लोकांचा संपर्क होत होता. परतल्यापासून आज जरा बरे वाटले आहे म्हणून आपला हा संवाद सुरु झाला.

Culture Agriculture | Nilima Jorwar
cta image | Agrowon