Banana Management : थंड वातावरणात केळी बागेला कसं जपाल?

Radhika Mhetre

केळी पिकाला वाढीच्या अवस्थेनुसार शिफारशीनुसार रासायनिक खतांची मात्रा द्यावी. पालाश या अन्नद्रव्याची कमतरता पडू देऊ नये.

Banana Management | Agrowon

 शक्यतो रात्री किंवा पहाटेच्या वेळी सिंचन करावे.

Banana Management | Agrowon

खोडाभोवती किंवा बागेत उसाचं पाचट, सोयाबीन भुस्सा यासारख्या सेंद्रिय पदार्थांचं आच्छादन करावं.

Banana Management | Agrowon

रात्रीच्या वेळी बागेभोवती ओलसर काडीकचरा पेटवून धूर करावा.

Banana Management | Agrowon

झाडावर लोंबणारी हिरवी किंवा वाळलेली निरोगी पानं न कापता ती खोडाभोवती गुंडाळून ठेवावीत. 

Banana Management | Agrowon
cta image | Agrowon