Chana Cultivation : हरभरा पिकाला अतिरिक्त ओलीत टाळा

Team Agrowon

हरभरा पिकास साधारणतः २५ सेंटीमीटर पाण्‍याची आवश्‍यकता असते. हरभरा पिकास जास्त पाणी दिल्‍यामुळे मूळ सडून पीक उत्‍पादनात घट येण्‍याची शक्‍यता असते.

Chana Cultivation | Agrowon

हरभरा पिकास पाणी देताना जमिनीचा मगदूर पाहून पाण्‍याचे नियोजन करावे.

Chana Cultivation | Agrowon

हरभरा हे मुख्‍यत्‍वे कोरडवाहू पिकामध्‍ये मोडते. थंडीचा कालावधी या पिकास अतिशय पोषक असतो.

Chana Cultivation | Agrowon

पिकांच्‍या अवस्‍थेनुसार हरभरा पिकास जास्‍तीत जास्‍त तीनच पाण्‍याच्‍या पाळ्या द्याव्‍यात.

Chana Cultivation | Agrowon

पिकास तुषार संचाद्वारे पाणी देत असताना पिकामध्‍ये पाणी साचून राहणार नाही याची दक्षता घ्‍यावी.

Chana Cultivation | Agrowon

जमिनीत नेहमी वापसा परिस्थिती राहिल्‍यास पिकाची वाढ चांगली होते. फुलांवर येण्‍यापूर्वी, फुलावर आल्‍यानंतर व घाट्यामध्‍ये दाणे भरण्‍याचे अवस्‍थेत पाणी द्यावे.

Chana Cultivation | Agrowon
Muskmelon Cultivation | Agrowon