Nature Change : आपण निसर्गाला आव्हान देतोय का?

Team Agrowon

पावसाच्या या अकस्मात बदलणाऱ्या स्वरूपामुळे पूर-व्यवस्थापन हे अत्यंत अवघड आणि जोखमीचे होऊन बसले आहे.

nature | Agrowon

धरणात पाणी साठवले तरी पंचाईत आणि पाणी सोडले तरी पंचाईत.

nature | Agrowon

वर्षभर विविध गरजा भागवण्यासाठी पाणी लागते म्हणून त्याचा साठा करण्यासाठी तर आपण धरणे बांधली.

nature | Agrowon

निसर्गाची चंचलता लक्षात घेऊन जेव्हा उपलब्ध आहे तेव्हा पाणी साठवा. धरणे लवकर भरा हे तत्त्व त्यातून आले.

nature | Agrowon

अनेक ठिकाणी बरीच वर्षे ते यशस्वीही होते. पण काही ठिकाणी धरण लवकर भरून ठेवले आणि अचानक पूर आला तर संकटेही येतात.

nature | Agrowon

धरण नक्की किती भरायचे आणि किती पाणी नेमके केव्हा सोडायचे हे अचूक ठरवणे ही अवघड बाब आहे.

nature | Agrowon
Oil | Agrowon